حواله لیر ترکیه | انجام حواله ارزی با کمترین نرخ | آی آر صراف
Loading
Loading

احراز هویت

برای انجام حواله ارز شما نیاز به احراز هویت آنلاین از طریق ارسال عکس کارت ملی و کارت بانکی طبق الگوی ارائه شده در این راهنما می باشد. بدین منظور میبایست تصویری مطابق زیر ارسال نمایید.

نمونه عکس قابل قبول:

مدارک لازم برای تصویر ارسالی عبارتند از:

  •     کارت ملی
  •     کارت بانکی
  •     دست نویس

نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت:

۱- کارت ملی

    کارت ملی را به گونه ای قرار دهید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
    در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت یا گواهینامه معتبر جایگزین کند.

۲- کارت بانکی

  کارت‌ بانکی ای که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید را بطوری که شماره کارت و نام دارنده مشخص است قرار دهید.
    اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.

۳- متن دست نویس

     فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود.
    از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.

 

اینجانب .............................. فرزند ............................. به کدملی ................................ ضمن مطالعه دقیق قوانین استفاده از خدمات تبدیل ارزی، متعهد میشوم مبلغ پرداختی ریالی مورد نظر از حساب شخصی خود با منشاء قانونی بوده است. همچنین متعهد میگردم حساب مقصد به شماره‌ی ......................................................................... بنام .............................................. نزد بانک ............................................  نیز هیچگونه مشکل قانونی ندارد و دریافت مبلغ در این شماره حساب به منزله تسویه حساب نهایی خواهد بود و پس از دریافت مبلغ در حساب مذکور از طرف اینجانب هیچ گونه ادعایی وجود نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا

شکیبا باشید ...